Försnävningsplastik

Genom försnävningsplastik kan du få tillbaka det underliv du hade innan en förlossning.


FörsnävningsplastikEfter en eller flera förlossningar kan bäckenbottenmuskulaturen och slidan töjas ut. Det kan också vara så att underlivet spricker mycket i mellangården.

Detta kan leda till att det är svårt att hålla tätt och/eller att sexlivet blir påverkat då det inte känns på samma sätt som innan förlossningen. Det blir helt enkelt för uttöjt.

Har du fått skada efter förlossning?

Vänd dig först till en gynekolog för att få dina skador bedömda. Ibland kan det landsting stå för kostnaden om du får en remiss från din läkare.

Om dina skador inte räknas som medicinska så får du betala operationen själv. Ta då kontakta med en en plastikklinik.

Under operationen

Operationen utförs under lokalbedövning.

Under själva ingreppet skärs en del av den bakre slidväggen bort. Sedan sys bäckenbottenmuskulaturen ihop och likaså slidans slemhinnor.

Du ligger kvar och vilar på kliniken i cirka två timmar innan du får gå hem.

Efter operationen

Efter operationen kan du vara tillbaka på jobbet efter ungefär fyra dagar. Efter sex veckor kan du ha samlag igen och bada igen.