Bröstförstoring – placering av implantat

Bröstimplantat kan placeras antingen framför eller bakom muskeln. Din kirurg kommer göra en bedömning vad som är bäst för dig baserat på dina kroppsliga egenskaper.


Det råder delad mening om vilken metod som är bäst för placering av bröstimplantat, bakom eller framför bröstmuskeln. Det finns för- och nackdelar med båda metoderna och vilket alternativ som passar dig bäst har dels att göra med hur din kropp ser ut och vilket resultat du önskar.

Placering bakom muskeln

Att placera implantatet bakom muskeln är vanligare hos de som har lite egen bröstvävnad. Vissa kirurger anser att denna metod medför färre infektioner och mindre risk för kapselbildning.

Obehaget efter operationen kan dock vara värre med denna metod. Brösten kan också ändra form och läge när du tränar eller använder dina bröstmuskler. Det finns även risk för att bröstmuskeln pressar ner implantatet och för att brösten kan se onaturligt ut i underkanten.

Placering framför muskeln

Om du har tillräckligt med egen bröstvävnad kan implantat framför muskeln ge ett naturligt resultat. För de kvinnor som vill ha ett provocerande resultat som exempelvis fyllighet, klyfta och större implantat fungerar även denna metod bra.

Att placera implantatet framför muskeln ger inte heller ett lika stort obehag efter operationen och minskar också risken för att implantatet ska flytta på sig.

Nackdelarna med denna placering är att implantatet inte får samma stöd av kroppen vilket kan leda till att de börjar hänga. Implantatet kan också bli synligt i ytterkanterna om du har en liten egen bröstvävnad från början.

Amning efter bröstförstoring

Oavsett om implantaten placeras framför eller bakom muskeln ligger din bröstkörtelvävnad alltid framför implantatet. Det bevarar möjligheten att amma efter en bröstförstoring men även att göra självundersökningar av brösten för att upptäcka knölar som kan vara bröstcancer.