Bröstförstoring – snittets placering

Det finns olika metoder för placering av implantat vid bröstförstoring som innebär olika placering av snitt i huden. Där snitten görs kommer du också få ärr.


Snittet blir till ärr

Vid bröstförstoring görs snitt i huden för att sätta in implantaten. Där snitten sätts bildas även ärr men beroende på metoden som din kirurg använder kan ärren bli mycket små och nästan osynliga.

Snittet kan placeras i bröstvecket, nedre vårtgården, armhålan eller i naveln.

Snitt i bröstvecket

Denna metod är vad de flesta plastikkirurger föredrar. Det är nämligen den säkraste metoden och man kan placera implantatet både under och över bröstmuskeln med denna metod. Däremot kan ärren bli stora.

Snitt i vårtgården

Denna metod kan göra att ärren bli mindre. Däremot kan de bli mer tydliga eftersom ärren sitter mitt på brösten.

Detta snitt kan också medföra känselförändringar i bröstvårtan och svårigheter med amning. Med denna metod bör implantatet placeras framför muskeln.

Snitt i armhålan

Ett snitt i armhålan kan dölja ärr men medföra en risk för infektion då bakterier finns i armhålans hårsäckar.

Snitt i naveln

Detta snitt är väldigt ovanligt i Sverige. Det döljer väldigt bra framtida ärr men kirurgen kan ha svårt att korrigera implantatet.

Det är endast koksaltlösningsimplantat som kan placeras på detta sätt. Då sätts först implantaten in tomma och fylls med koksaltlösning när de sitter på plats.