Risker och komplikationer

Alla kirurgiska ingrepp kan innebära risker och komplikationer. Underlivet är en känslig slemhinna vilket gör att det lättare kan bli infektioner.


Risker och komplikationer vid intimkirurgi

Risker och komplikationer intimkirurgi

De risker och komplikationer som kan uppstå i samband med intimkirurgi är:

  • Infektioner i såret, behandlas med antibiotika
  • Fula ärr som inte läker som de ska
  • Vid blygdläppsförminskning kan det hända att det tagits bort för mycket
  • Att du blir missnöjd med resultatet
  • Att känseln i det opererade området försvinner eller minskar
  • Att området blir överkänsligt och smärtar vid samlag
  • Ont när du kissar

Narkos och lokalbedövning är aldrig helt riskfritt, men det hör till ovanligheten att det uppstår några komplikationer. Du har alltid en narkosläkare som är med vid en sövning som är expert på narkos.

För att undvika risker och komplikationer är det viktigt att du följer läkarens råd, är noga med hygienen och håller fingrarna borta från såret/såren.

Rökning

Inför ett kirurgiskt ingrepp måste patienten alltid vara rökfri i minst två till fyra veckor innan operationen. Rökning leder nämligen till svårare sårläkning på grund av att blodcirkulationen försämras.