Bröstlyft – före och efter

Själva operationen vid ett bröstlyft tar bara en eller två timmar men det finns mycket att tänka på och förbereda både före och efter operationen. Speciellt viktigt är det att du talar med din kirurg om du har någon sjukdom som kan påverka operationen eller om du tar någon medicin.


Förberedelser inför bröstlyft

Eftersom operationen sker under narkos finns det flera saker som är viktigt att du talar om med din kirurg innan ingreppet.

Informera om sjukdomar och mediciner

Kirurgen och narkosläkaren behöver veta bland annat om du har en tidigare eller nuvarande sjukdom och vilka mediciner du tar. Det kan även gälla nära släktingar då allergier eller sjukdomar kan gå i arv eller öka risken för komplikationer under operationen.

Det är speciellt viktigt att diskutera om du har högt blodtryck, tar läkemedel med östrogen, smärtstillande eller blodförtunnande läkemedel.

Ta hand om din kropp

Ditt allmänna hälsotillstånd är också viktigt. Om du har haft feber, andningsbesvär eller en allvarlig förkylning på sistone ska du berätta det för din läkare.

Inför operationen måste du göra ett uppehåll med rökning i fyra veckor. Även fyra veckor efter operationen måste du avstå från att röka då det kan fördröja läkningsprocessen och förvärra ärrbildningar bland annat.

På operationsdagen ska du fasta, alltså undvika fast föda i sex timmar innan ingreppet. Det är för att minska risken för kräkningar när du är under narkos. Det går bra att dricka vatten, saft, te eller kaffe två timmar innan operationen.

Efter operationen

När du vaknar upp ur narkosen kommer du börja känna värk, svullnad och mindre känsel men det går över de första veckorna efter operationen.

Ungefär en vecka efter operationen gör du ett återbesök till din läkare men de slutgiltiga resultatet kan inte bedömas förrän efter sex månader eller mer.

Generellt är rådet att du ska avstå från träning i tre till sex veckor efter operationen. Det gäller även fysiskt ansträngande övningar till exempel på arbetsplatsen. Allt som anstränger bröstmusklerna och spänner kring det opererade området.

Det är även bra att undvika att sola ärren en tid efter operationen då det kan göra att de blir mer synliga i framtiden.