Kvinnlig intimkirurgi

Kvinnlig intimkirurgi täcker alla plastikoperationer och medicinska åtgärder av kvinnans yttre och inre underliv. De allra vanligaste operationerna vid kvinnlig intimkirurgi är blygdläppsförminskning och försnävningsplastik.


FörsnävningsplastikDe vanligaste operationer inom intimkirurgi om utförs på kvinnor (både vanliga och mindre vanliga):

Estetiska skäl

Intimkirurgi klassas i många fall som ett plastikkirurgiskt ingrepp. Detta för att det i många fall handlar om att förbättra och förändra utseendet på underlivet.

Ofta handlar intimkirurgi om att det uppstår situationer där du känner dig hämmad på grund av hur du ser ut.

Medicinska skäl

Intimkirurgi handlar däremot inte alltid om att förbättra utseendet eller självförtroendet. Hos kvinnor kan det handla om att inte kunna hålla urinen, skavsår på för stora blygdläppar eller rekonstruktion efter förlossningar.