Bukplastik – risker

Allmänna risker med en operation under narkos gäller även för bukplastik men ytterligare komplikationer som känselnedsättning, vätskeansamling och blodpropp kan också förekomma.


En operation innebär alltid risker

Det finns alltid en risk med operationer som sker under narkos och allmänna risker med en operation är blödning, infektion och svårläkta sår.

Nedsatt känsel är en risk med bukplastikkirurgi. Känselförändringar kring ärret kan hålla i sig i sex månader till ett år men sedan bör känseln komma tillbaka.

Ansamling av sårvätska är en annan risk. Under operationen lossas huden från bukväggen och detta måste läka. Under läkningsperioden kan sårvätska samla sig under huden och kroppen hinner inte föra bort allt.

Efter operationen kan du behöva dräneringstuber under ett dygn som tappar ut vätskan men ytterligare vätska kan också sugas ut en tid efter operationen. Kompressionsplagg kan också hjälpa att förebygga vätskeansamling.

Blodpropp är en allvarlig men relativt ovanlig komplikation efter bukplastik. Det bästa du kan göra för att minska risken är att komma upp och röra på dig så snart som möjligt efter operationen.

Riskgrupper

Om du är rökare utsätts du för större risker under operationen och det kan förlänga läkningsperioden. Därför är det viktigt att du avstår från att röka flera veckor innan ingreppet.

Risker ökar även med högt BMI så bukplastik utförs normalt sätt inte för personer med BMI högre än 25-30.