Fettsugning

För att bli av med överskottsfett som inte försvinner med regelbunden träning och balanserad kost kan fettsugning vara ett alternativ. Det finns många sätt att göra detta på idag förutom traditionell fettsugning så som fettsugning med laser, radiovågor eller ultraljud.


För vem passar fettsugning?

Fettsugning är inte en bantningsmetod och kan inte ersätta regelbunden träning eller balanserad kost. Fettsugning kan heller inte ta bort celluliter. Istället kan fettsugning hjälpa dig forma kroppen exempelvis när ett ”problemområde” inte försvinner trots motion och diet.

För en fettsugning ska du inte vara överviktig eller lida av någon sjukdom som kan försvåra ingreppet som högt blodtryck, hjärtkärlsjukdom eller diabetes.

De områden som du kan fettsuga är bland andra mage, midja, lår, höfter, haka och bröst (för män).

För bäst resultat bör huden ha god elasticitet så att den drar ihop sig efter ingreppet och anpassar sig till mindre fettdepåer. En fettsugningsoperation i sig innebär ingen åtstramande effekt på huden, för det krävs att även hud tas bort, så kallad bukplastik.

Olika metoder vid fettsugning

Det finns många olika sätt att fettsuga sig på idag: Traditionell fettsugning, fettsugning med laser, ultraljud och radiovågor. Det alla metoder har gemensamt är att fett lösgörs från omkringliggande vävnad och förs ut ur kroppen. I slutändan minskar antalet fettceller istället för att minska fettcellernas storlek som blir resultatet av träning.

Traditionell fettsugning

Den vanligaste metoden använder en kanyl eller nål kopplat till en pump som förs in under huden och med jämna drag fram och tillbaka under huden suger ut fett. Men fettsugning kan också göras med hjälp av laser, radiovågor eller ultraljud. Läs mer om det här.

Komplikationer och risker

Fula ärr, blödningar, infektioner, förlorad känsel, svullnad, allergiska reaktioner, ojämnheter och hudförändringar är några av de komplikationer som kan uppstå.

Den vanligaste komplikationen, att det bildas ojämnheter över området som behandlats, kan korrigeras med kompletterande fettsugning när de slutgiltiga resultatet blivit synligt, efter minst sex månader.

Det finns alltid risker med ingrepp som kräver narkos. Efter narkos får du stanna på sjukhuset för observation speciellt för att bevaka eventuell vätskebrist.

För personer med BMI över 30 är risken högre för komplikationer som blödning, sämre läkningsförmåga, infektioner, blodproppar och generellt sämre resultat.

Resultat

Efter ingreppet kommer bandage täcka det behandlade området för att hålla ett tryck på och stoppa blödning. Svullnad efter fettsugning lägger sig normalt efter ungefär fyra veckor.

Efter några månader kan du se effekten av fettsugningen och problemområdet ser slankare ut. Resultatet är långvarigt om du håller jämn vikt. Läs mer om vilket resultat du kan förvänta dig här.