Olika metoder vid fettsugning

Det finns flera olika metoder för fettsugning och valet beror mycket på vilket område som ska behandlas och vad dina förutsättningar är för ett bra resultat.


Olika metoder vid fettsugning

Det finns många olika sätt att fettsuga sig på idag till exempel traditionell fettsugning, fettsugning med laser, ultraljud eller radiovågor. Det alla metoder har gemensamt är att fet lösgörs från omkringliggande vävnad och förs ut ur kroppen.

Valet av metod för fettsugning beror på flera faktorer bland annat vilken kroppsdel som skall behandlas och vad du har för förutsättningar för ett lyckat resultat.

Till exempel spelar hudens elasticitet en viktig roll. Fettsugning innebär inte ingrepp för att strama åt huden efter att fettet avlägsnats. Därför är det viktigt att din hud har den kapaciteten själv för att resultatet ska bli lyckat. Allt detta ska du diskutera med din kirurg innan behandling.

Traditionell fettsugning

Vid traditionell fettsugning så slår man sönder fettstrukturen genom att föra ett sterilt rör fram och tillbaka under huden.

Idag använder man ofta ”våt fettsugning” där man sprutar in en vätska med saltvatten, lokalbedövning och adrenalin i området. Saltvattnet hjälper att skölja ut fettceller medan adrenalin sammandrar blodkärl i området för att minska risken för blödning. Sedan sugs fettcellerna ut. 

Behandlingen utförs under narkos och du kan även behöva förebyggande behandling mot blodpropp om fettsugning ska göras på ett stort område på kroppen.

Fettsugning med laser

Smartlipo är ett exempel på en fettsugningsmetod där man med hjälp av laser gör sönder fettcellerna. Energin från lasern värmer upp eller smälter fettet. Även mindre blodkärl bränns med denna teknik.

Fettet kan sedan sugas ut eller om det bara är en liten mängd kan fettet lämnas kvar så att kroppen själv transporterar bort och bryter ned fettet.

Behandlingen kan göras med enbart lokalbedövning, alltså utan narkos vilket minskar många risker och är vanligare för små problemområden som i ansiktet. Lasern sägs även stimulera kollagen som gör huden fastare efter operationen där fett har försvunnit.

Vissa kliniker har dock valt att inte erbjuda fettsugning med laser då det visat sig kunna ge tydliga ojämnheter för vissa patienter. Valet av metod för fettsugning ska du diskutera med din kirurg innan operation så att du vet varför de väljer att använda laser eller inte beroende på dina förutsättningar och de område som ska behandlas.

Fettsugning med radiovågsteknik

Energi i form av radiovågor kan användas för att smälta eller göra sönder fettceller vid fettsugning.

En kanyl förs in genom olika snitt i området som sedan avger radiovågor. Med hjälp av en platta på magen kan man styra energin från radiovågorna mot fettdepåerna. Värmen smälter fettcellerna samtidigt som de sugs ut genom kanylen.

Fördelen med radiovågorna är att det även värmer bindväven vilket gör att huden stramas åt.

Fettsugning med ultraljud

Fettsugning kan också göras med hjälp av ultraljud. Vibrationerna från ultraljud gör fettcellerna flytande och kan göras med ingrepp eller genom att tillföra ultraljud utanför kroppen. Det finns dock delad mening om fettsugning med ultraljud är en effektiv behandling.