Bröstförstoring

Vill du göra en bröstförstoring finns det mycket du ska ta ställning till innan operationen: Implantatens innehåll och storlek, dess placering och vart snitten ska göras. Det finns även risker med bröstförstoring som är bra att känna till.


En bröstförstoring kan göras av flera anledningar. Av estetiska anledningar kan det göras om brösten känns oproportionerliga till resten av kroppen eller om brösten efter graviditet och amning blivit mindre eller förlorat sin form. Operationen kan också göras som rekonstruktion efter bröstcanceroperation.

Typer av implantat – Storlek, form, innehåll och yta

Alla implantat har idag ett hölje av silikon. Implantatets innehåll kan bestå av antingen silikongel, flytande silikon eller koksaltlösning.

Implantatets yta kan vara slätt eller skrovligt. Den ruggade ytan har fördelen att det kan minska risken för kapselbildning runt implantatet.

Vad gäller storlek och form på implantat finns det en stor variation. I konsultation med din kirurg kommer du kunna bestämma vilka implantat som är rätt för dig. Här kan du läsa mer om olika typer av implantat. 

Placering av implantat

Man kan placera implantatet antingen framför eller bakom muskeln. Det råder delade meningar om vilken metod som är bäst och medför minst risker för patienten.

Vilket man väljer beror både på vad kirurgen tycker är bäst och vad du som patient har för kroppsliga egenskaper. Till exempel har överskottshud stor betydelse för hur implantat kan placeras och fortfarande ge ett naturligt intryck.

Läs mer om för- och nackdelar med att placera bröstimplantat framför eller bakom bröstmuskeln.

Snittplacering och ärr

Snittet kan placeras i bröstvecket, nedre vårtgården, armhålan eller i naveln. Där snittet placeras får du också ärr men olika metoder kan ge större eller mindre ärr.

Det är också en fråga om säkerhet, vilken metod som kan användas för de implantat du vill ha. Läs mer här.

Pris

I Sverige kostar en bröstförstoring mellan 30 000-60 000 kronor. Pris påverkas av klinik, implantat, snittplacering och implantatets placering. 

Bröstförstoring betalt av landstinget

Det är väldigt svårt att få en bröstförstoring betald av landstinget, men det är möjligt. För att få en så kallad medicinskt operation krävs det att man mår väldigt dåligt på grund av sitt utseende. En psykolog ska bekräfta detta samt att en läkare ska skicka en remiss.

Om plastikkirurgen som fått remissen anser att bröstens utseende orsakar psykiskt lidande kan operationen ske på landstingets bekostnad.

Efter operationen

Operationen utförs under narkos och tar ungefär en timme.  Du stannar oftast minst en natt på observation efter ingreppet. Du kan uppleva smärta, ömhet och svullnad de första dagarna men det avtar. Du får smärtstillande mediciner som du kan ta hemma och i tre veckor bör du bära en sportbehå som stöd. Därefter får du gå på en uppföljande kontroll samt ta ut stygn.

Risker

Det finns risker med alla typer av ingrepp – så även bröstförstoring. Några vanliga komplikationer som uppstår vid bröstförstoring är kapselbildning, ojämnheter, infektioner, ärr, känselförändringar eller att implantatet läcker eller går sönder. Implantat kan även försvåra mammografi-undersökningar.