Lyckligare med mindre bröst

Ny forskning från Richard Lewin, plastikkirurg och forskare vid Sahlgrenska akademin visar att kvinnor som genomgår en bröstförminskning får en stor förbättring i livskvalitet efter ingreppet. Forskare vill nu att riktlinjerna för bröstförminskning ses över för att ge fler kvinnor tillgång till operation.


Efter bröstförminskningNästan 350 kvinnor i 16-80 års ålder som fått en bröstförminskning fick svara på enkäter om hälsorelaterad livskvalitet före och efter ingreppet.

Före operationen mådde kvinnorna avsevärt sämre än den genomsnittliga befolkningen. En bröstförminskning förbättrade livskvaliteten med hänsyn till fysiska symtom som smärtor i rygg och nacke men också psykiska besvär.

Kvinnorna kände sig dessutom tryggare både i sociala och intima situationer och var mer fysiskt aktiva.

Riktlinjer kan ändras

Idag finns riktlinjer för vem som kan få en bröstförminskning inom den offentliga vården. Då gäller att kvinnan ska vara normalviktig (BMI under 25), vara rökfri fyra veckor före och efter operationen, samt att bröstvolymen är minst 800mL per bröst innan operation.

En bröstförminskning anses vara en estetisk operation dels för att den utförs i kombination med ett bröstlyft. Men gränsen mellan skönhetsoperation och rekonstruktiv plastikkirurgi (som också inkluderar brännskador och missbildningar) kan ofta vara diffus.

Bröstförminskning är därför en av få skönhetsoperationer som kan bekostas inom den offentliga vården. Forskare vill nu se över riktlinjerna för bröstförminskning så att ännu fler kvinnor ska få tillgång till operation med tanke på den avsevärt förbättrade livskvaliteten efter ingreppet.

Ungefär 1500 kvinnor får varje år en bröstförminskning i Sverige.