Ovanlig cancerform kopplas till bröstimplantat

Bröstimplantat med skrovlig snarare än slät yta kopplas till en mycket ovanlig form av bröstcancer. Läs myndigheternas rekommendationer för att upptäcka cancer tidigt.


USAs myndighet för livsmedel och läkemedel, FDA varnade för första gången 2011 om en möjlig koppling mellan bröstimplantat och en ovanligt bröstcancerform (Bröstimplantat-associerad anaplastisk storcellig lymfom, BIA-ALCL).

Sedan dess har allt fler fall rapporterats och även Världshälsoorganisationen har verifierat kopplingen. Fram till februari 2017 har FDA fått in 359 rapporterade fall och bekräftat nio dödsfall.

Cancer kopplas framförallt till bröstimplantat med skrovlig yta men implantatens innehåll, silikon eller koksaltlösning, verkar inte ha betydelse. Tumörer kan utvecklas mellan två till 28 år efter operationen men i de flesta fall efter åtta år.

I 85 procent av fallen har cancern inte spridit sig till andra delar av kroppen.

Symptom att vara uppmärksam på

FDA varnar nu kvinnor med bröstimplantat, speciellt med ruggad yta att symptom som smärta i brösten, svullnad, vätskeansamling eller knölar inte ska ignoreras.

Med hjälp av ultraljud kan läkare upptäcka vätskeansamlingar i brösten. Därefter sugs vätskan ut och testas för markörer som indikerar lymfom. Ytterligare MR-undersökning behövs för att bestämma vilket stadie cancern har nått.

Som del av behandling ska båda bröstimplantaten tas ut, även om bara ett har gett upphov till cancer. Därefter avlägsnas så mycket ärrvävnad och kapselbildning som möjligt runt implantaten.

Behöver inte ta bort implantat utan symptom

Kvinnor med bröstimplantat som inte har problem med implantaten behöver dock inte oroa sig förklarar FDA. Cancerformen ser ut att vara mycket ovanlig. Implantaten behöver inte opereras ut i förebyggande syfte men det är viktigt att inte miss några mammografiundersökningar. Det är även viktigt att en läkare eller sköterska med erfarenhet av bröstimplantat utför mammografin.

För kvinnor med implantat av silikongel rekommenderas regelbundna MR-undersökningar för att se om implantaten spräckt. Första undersökningen bör ske tre år efter operationen och sedan vartannat år.