Krav på starkare reglering av skönhetsoperationer

Regeringen får nu starka påtryckningar att skydda patienter som genomgår estetiska ingrepp, i ett öppet brev.


Socialstyrelsens tidigare generaldirektör Lars-Erik Holm, tillsammans med ordförande för rådet för estetiska behandlingar Anders Milton, ordförande för svensk förening för estetisk plastikkirurgi Fredrik Gewalli samt ordförande för estetiska injektionsrådet Ulf Samuelsson har lämnat ett brev till regeringen där de kräver starkare skydd för de patienter som väljer att göra en skönhetsoperation.

Inga nya förslag sedan 2015

Det var för två år sedan som regeringens så kallade ”skönhetsutredning” resulterade i ett förslag om en särskild lag för ”kroppsbehandlingar i syfte att förändra utseendet och som kan medföra en betydande hälsorisk”. Förslaget fick stark kritik då det ansågs för svagt och inte gav patienten fullgott skydd.

Sedan dess har inget ytterligare förslag tagits upp om reglering av skönhetsbranschen vilket fått flera att reagera. I ett brev skriver därför ordföranden för bland annat rådet för estetiska behandlingar och estetiska injektionsrådet till regeringen och kräver att någonting måste hända.

Förslag: Skönhetsbehandlingar ska skyddas under hälso- och sjukvårdslagstiftningen

De skriver bland annat att rättsskyddet är otillräckligt för de patienter som drabbas av skador under en skönhetsbehandling.

I brevet föreslår de att estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens ska ingå i den nuvarande hälso- och sjukvårdslagstiftningen istället för att en ny lag ska införas som föreslogs i 2015. Socialstyrelsen skulle komma att få i uppdrag att lista de estetiska behandlingar som ska föras in i lagstiftningen och ge förslag på hur den befintliga lagstiftningen bör ändras eller utökas.