Metoder för bröstlyft

Vid ett bröstlyft finns två olika metoder för att lyfta bröstvårtan och ta bort överflödigt hud. Metoden som väljs beror främst på hur stort bröstlyft du skall göra.


Ett bröstlyft tar mellan en till två timmar och operationen sker under narkos. Det finns två olika metoder för att lägga snitt och ta bort överflödig hud.

Den vanligaste metoden för bröstlyft är ett så kallat ankarlyft. Det ger lite större ärr men oftast bleknar de med tiden och blir nästan osynliga eller bara väldigt tunna och ljusa.

Ankarlyft

Ankarlyft

Vid ankarlyft görs ett snitt runt vårtgården och vertikalt nedåt mot bröstvecket. Det görs även ett snitt längs bröstvecket som bildar ett upp- och nedvänt T eller ett ankare med det vertikala snittet.

Överflödig hud och eventuellt fettvävnad tas bort från den nedre delen av bröstet. Bröstvårtan flyttas upp men behåller oftast koppling till nerver och blodkärl.

Vårtgårdslyft

Vårtgårdslyft

En annan metod heter vårtgårdslyft. Det är speciellt lämpligt för mindre brösthäng.

Snittet görs endast runt bröstvårtan och underliggande bröstvävnad kan fästas högre upp för att ge ett lyft.