Så blir du av med åderbråck

Det finns olika metoder för att ta bort åderbråck. Den som är mest lämpad för dig beror på storleken av kärlen som ska behandlas.


Så blir du av med dina åderbråck

Av hälsoskäl behöver åderbråck sällan opereras men vid kraftiga symptom eller besvär kan det vara nödvändigt att kirurgiskt avlägsna de åderbråck som orsakar besvären.

För mindre åderbråck finns alternativ till kirurgi som använder till exempel laser eller injektioner. Vid lättare besvär kan en stödstrumpa vara användbart för att minska svullnad i benen.

Åderbråck som går obehandlade är dock den vanligaste orsaken till bensår senare i livet vilket är en god anledning att behandla.

Ultraljud

Innan en åderbråcksbehandling med till exempel kirurgi undersöks venerna i benet med ultraljud för att få en bild av de blodkärl som är påverkade.

Det är också viktigt att du, innan behandling, berättar för din läkare om du tar läkemedel som till exempel blodförtunnande eller om du tidigare har haft en blodpropp.

Injektionsbehandling

Skleroterapi eller behandling av åderbråck med injektioner används för små kärl som är synliga på hudens yta. De ser ut som tunna trådar eller kärlbristningar. Behandlingen är enkel, det tar bara omkring 30 minuter.

Läkemedlet aethoxysklerol injiceras in i det påverkade kärlet. Ämnet skadar kärlens inre vägg och gör att de klibbar ihop sig och skrumpnar. Blodet måste därefter söka en annan väg fram och det gör att åderbråcket bleknar och försvinner.

Denna behandling är inte botande och det finns en tendens att liknande åderbråck kommer tillbaka. Det finns också en risk för bruna missfärgningar i huden efter behandlingen.

För lite större kärl, upp till 7 mm i diameter kan en annan sorts injektionsbehandling användas. Då injiceras istället ett skum som på samma sätt gör att kärlen skrumpnar med tid. Denna behandling kräver dock att du bär stödstrumpor en tid efter ingreppet, omkring en vecka dygnet runt och eventuellt en vecka till endast under dagtid.

Operation för åderbråck

åderbråck

Fem dagar efter en åderbråcksoperation.

Vid en operation för åderbråck gör läkaren ett snitt i benet och tar bort det skadade blodkärlet. Om problemet ligger i den stora venen som går från fotleden till ljumsken kan hela venstammen behöva dras ut, detta kallas ibland stripping.

Men med dagens teknik, speciellt med hjälp av ultraljudsundersökning, kan läkare få en bra bild av vilket kärl som är drabbat och tar då bara bort det kärlet.

Blodcirkulationen i benen påverkas inte nämnvärt av en sådan operation eftersom benen är mycket rika på blodkärl och den mesta transporten sker via vener som sitter djupare ner i huden.

Om den stora venen behandlas minskar risken för nya åderbråck och även bensår i framtiden. Däremot om mindre kärl tas bort kan åderbråck komma tillbaka och risken för bensår påverkas inte.

Operationen är i sig i stort sett riskfri och tar bara drygt en halvtimme.

Laserteknik

Idag används även laserteknik för att behandla åderbråck. En tunn lasertråd förs in i kärlet som hettas upp med låg energi och kärlet skrumpnar. Med denna metod blir ärren mindre än med kirurgi och läkningstiden är kortare. Det kan räcka med lätt narkos eller lokalbedövning.

För dig som inte vill genomgå en operation

Vill du inte bli opererad men har åderbråck som ökar risken för bensår kan man använda kompressionsstrumpor eller stödstrumpor och andra förebyggande metoder men det kräver att du fortsätter med det hela livet.